En av filmavtalets parter säger upp avtalet

0
Foto_Mikael_Boqvist
Foto_Mikael_Boqvist

Nätverket för Regionala filmproducenter har idag meddelat att de säger upp filmavtalet. Det innebär att avtalet inte förlängs automatiskt. En förhandling om en förlängning av avtalet kan därför bli aktuell.

Nätverket stod 2013 för 1,7 procent av avtalets medel.

Läs mer om filmavtalet här: http://www.sfi.se/sv/om-svenska-filminstitutet/Verksamheten/Filmavtalet/

Källa: Svenska Filminstitutet

Skriv en kommentar