Home Nyheter Årets arbetsstipendiater inom teater, dans och film utsedda

Årets arbetsstipendiater inom teater, dans och film utsedda

0
58 arbetsstipendier om totalt 4,2 miljoner kronor fördelades till konstnärer inom teater-, dans- och filmområdet.

Arbetsstipendier är Konstnärsnämndens stöd till konstnärers allmänna verksamhet och syftar till att förbättra möjligheterna att fördjupa sig och vidareutvecklas i sitt yrke. En del av stipendiaterna är tidigt i sin konstnärliga bana, medan andra har längre erfarenhet.

Inom teater och dans fick 18 respektive 20 personer arbetsstipendium om 70 000 kronor vardera, och inom film fick 20 personer stipendium om 80 000 kronor vardera. Till omgången hade 414 personer ansökt.

Listor över årets beviljade arbetsstipendier:

Vid sidan av att bedöma konstnärlig kvalité och den sökandes konstnärskap strävar Konstnärsnämnden efter att fördela stipendier och bidrag jämställt. Man beaktar även spridning inom olika genrer, åldrar, yrkesgrupper samt att geografiskt fördela bidragen över landet.