Lättare att söka stöd

0
Utvecklingsstöd kan sökas upp till 200 000 :- utan att ha en etablerad producent knuten till projektet.
Utvecklingsstöd kan sökas upp till 200 000 :- utan att ha en etablerad producent knuten till projektet.

Det saknas fortsatt många berättarperspektiv och en mångfald av röster i ansökningarna för utveckling av lång spelfilm. Därför kommer kravet för att söka ett första utvecklingsstöd justeras och tröskeln sänkas.

Det nya kravet för att kunna söka ett första utvecklingsstöd hos konsulent för lång spelfilm är att den sökande är professionellt och dokumenterat verksam som manusförfattare, regissör och/eller producent inom film, tv eller motsvarande.

Utvecklingsstöd kan därmed sökas i flera steg upp till en maxnivå om 200 000 kronor utan att ha en, enligt Svenska Filminstitutets definition, etablerad producent knuten till projektet.

– Vi uppmärksammade det här utfallet och behovet under våren och har sedan i samråd med branschen arbetat för att genomföra en justering. Vi hoppas nu få se en snabb effekt av beslutet och ser fram emot en större bredd av ansökningar i våra konsulentrum, säger Magdalena Jangard, chef Filminstitutets produktionsstödsenhet.

Justeringen är i kraft från den 23 september 2019.

Läs mer om stödet