Home Nyheter Queera klassiker

Queera klassiker

0
Queera klassiker
Queera svenska klassiker – nu tillgängliga för fler.

Bland de drygt 500 filmer som Filminstitutet har restaurerat och digitaliserat finns några som på ett eller annat vis är intressanta ur ett queerperspektiv. Den svenska queera filmhistorien förtjänar att bli mer känd och nu finns en sajt på Filminstitutet.se som gör det lättare för filmfestivaler, biografägare, skolor, resurscentrum, strömningstjänster med flera att tillgängliggöra dessa filmer för en större publik. 

Genom historien har sexuella minoriteter och normbrytande könsidentitet ofta förbisetts, men skrapar man på ytan och är öppen för alternativa tolkningar går det att hitta många queera undantag i filmhistorien. Det finns många sätt att identifiera icke-heteronormativa uttryck i en berättelse, utöver uppenbart fokus på exempelvis sexuell läggning, könsidentiteter och relationer.

Festivaler, pedagogiska verksamheter, museer och många andra som har i sitt uppdrag att lyfta mänskliga rättigheter, efterfrågar allt oftare material till sina programpunkter som berör HBTQ+. Bland de tillgängliga filmerna, som försetts med kortfattad introduktion finns till exempel Flicka och hyacinter (1950), Vingarne (1916), Fucking Åmål (1998), Persona (1966), Patrik 1,5 (2008), Den hemliga vännen (1990), Bögjävlar (1977) och Älskande par (1964).

Här listas svenska queera klassiker: Queera klassiker (filminstitutet.se)

– Precis som i resten av vår historia finns givetvis de queera berättelserna, mer eller mindre dolda, i vårt gemensamma filmarv. Hur tematiken eller karaktärer skildras – eller osynliggörs ­– säger något om sin tid, och är på så sätt ett intressant utgångsmaterial för samtal även när det baseras på exempelvis stereotyper.

– Vår utgångspunkt är de filmer som vi har digitaliserat och på så vis tillgängliggör för biografvisningar. Vi vill att det ska vara lättare att hittamde filmer som kan vara relevanta att programsätta om man arbetar med de här frågorna, säger Clara Gustavsson, distributionsansvarig på Filminstitutet.

Med utgångspunkt i den svenska biograffilmens historia har vi även tagit fram en portabel utställning med fokus på HBTQ-rollfigurer och skildringar. Den innehåller exempel på queera undantag i de annars ofta heteronormativt tolkade berättelserna, men lyfter också ett urval filmer som skapat historia genom sina tydliga ställningstaganden. En introduktion till drygt 100 år av både ikoniska och bortglömda kärleksberättelser. Utställningen går att beställa kostnadsfritt för arrangörer.

Källa: Svenska Filminstitutet