Skolbio för fler!

0
Bild från Filminstitutets nya skolbiokampanjfilm

Allt färre barn ges möjlighet att gå på skolbio, enligt en ny rapport. Nu manar Svenska Filminstitutet till en gemensam kraftansamling för att skolbio ska nå fler barn över hela Sverige, och presenterar ett paket med information och inspiration till kommuner som vill starta sin egen skolbioverksamhet.

Filminstitutets senaste skolbiorapport visar att antalet barn som har tillgång till skolbio under sin skolgång har sjunkit anmärkningsvärt över en tjugoårsperiod. Bland orsakerna till att skolbio inte arrangeras nämns i enkätsvaren från 2018 – utöver bristande ekonomi – långa avstånd till biografen, brist på engagerad personal och konkurrens med annan kulturverksamhet.

– Att så få barn får gå på skolbio och att det avgörs av vilken skola du går på är en demokratisk ojämlikhet. Att se film på bio är en unik och gemensam upplevelse och ett sätt för unga att introduceras till kulturlivet på platsen de bor. Därför manar vi nu till en kraftsamling där Filminstitutet tillsammans med regioner, biografer och andra aktörer samarbetar för att skolbio ska nå fler barn, säger Filminstitutets vd Anna Serner.

För att fler barn ska få möjlighet att gå på skolbio har Filminstitutet satt samman ett paket med inspirationsfilmer och information. Syftet är att sänka trösklarna och nå ut bredare med Filminstitutets omfattande pedagogiska material och ekonomiska stöd riktade till kommuner som vill starta skolbio.

– Skolbio borde ha en självklar plats i skolan. Att se en film tillsammans på bio och reflektera över filmupplevelsen och de frågor den väcker, är inte bara ett effektivt sätt att levandegöra kunskap och utveckla förmågan att tänka kritiskt, det bidrar i förlängningen också till vår förståelse av oss själva och andra, säger Filminstitutets Malin Nygren, projektledare Barn och unga.

Läs mer om Filminstitutets skolbiostöd: