Sök stöd från Filmbasen

0

Hemsidan www.filmbasen.se är en mötesplats för unga filmare. Här kan du, beroende på var du är skriven, söka stöd från de regionala resurscentrumen Film Stockholm och Film i Västmanland.

Generellt gäller att man söker stöd från det länet som regissören är bosatt eller huvudsakligen verksam i, och du kan bara söka stöd från det länet du är skriven i. Det finns dock vissa regionala skillnader i riktlinjer och stödformer och du kan läsa mer om dem här.

Filmbasen erbjuder dig även workshops som utvecklar din förmåga att driva egna filmprojekt, samt arrangerar evenemang för att ge inspiration och utvidga ditt nätverk. Filmbasen jobbar för att visa och sprida ung film i olika fönster.

De delar också ut ett antal teknikcheckar, som du ansöker om genom det ordinarie ansökningsförfarandet. Du behöver alltså inte skicka en separat ansökan för teknikcheckar, utan de bedömer först din projektansökan och delar därefter ut det stöd de anser lämpligt. Läs mer under Teknikcheckar.