Home Nyheter 1,6 miljoner i stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga

1,6 miljoner i stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga

0

Höstens stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom är nu fördelat. 24 sökanden delar på 1,6 miljoner kronor.  Antalet ansökningar har fördubblats i jämförelse med förra hösten.

Stödet till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom fördelas två gånger per år och söks av kommunala verksamheter runt om i landet. Stödets syfte är att utveckla kommunala strukturer för att öka ungas filmkunnighet.

Ett prioriterat område inom stödet är skolbio och möjligheten för barn att uppleva film som konstart. Höstens ansökningsomgång innebar en ökning vad gäller kulturskolor som ansöker om stöd för att introducera film i verksamheten.
Då Filminstitutet sett ett ökat behov av stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga har bidraget från och med 2016 utökats med 800 000 kronor till totalt 3 miljoner kronor per år.

– Många av de projekt som har fått stöd framhåller filmen som utgångspunkt för samtal och dess möjlighet att överbrygga exempelvis språkbarriärer. Filmen som universellt språk kan inte överskattas, säger Anna Serner, vd på Filminstitutet.

Bland dem som har beviljats stöd återfinns Jönköpings kommuns projekt ”Bäst i Sverige på filmpedagogik version 2.0”. Projektet går in på sitt tredje och avslutande år och satsar bland annat på att kompetensutveckla skolpersonal, utveckla arbetet med barn och ungas eget skapande och att erbjuda skolbioverksamhet till fler.

I Skåne tilldelades bland andra biblioteket i Perstorp stöd för att bygga upp filmskapande verksamhet på temat ”Cirkus” i samverkan med Film i Skåne och AV-media i Hässleholm.

Bland stödmottagarna märks också Filmpool Nords integrationsprojekt ”Vi ser varandra”. Här samarbetar fem norrbottniska kommuner med bland andra Barnfilmskolan för att stärka den film- och mediepedagogiska kompetensen i kommunerna genom att skapa aktivitetsgrupper för digitalt berättande.

Läs mer om stödfördelningen

Läs mer om stödet