Home Nyheter Dålig arbetsmiljö inom bl.a. teater och film

Dålig arbetsmiljö inom bl.a. teater och film

0

Diskriminering är vanligare bland konstnärer än på övriga arbetsmarknaden och en stor andel av de som utsätts påverkas så stark att de har avstått från att uttrycka sig konstnärligt.

Konstnärsnämnden har kartlagt arbetsmiljön för konstnärer verksamma inom bl.a. teater och film. Rapporten bygger på en enkät som har besvarats av 1 859 individer med frågor om såväl fysiska som psykosociala aspekter av arbetsmiljön.

Mobbing och trakasserier är däremot inte lika vanligt bland konstnärer, men även här avstår många från konstnärlig verksamhet när de blivit utsatta. Trots detta känner konstnärer jämförelsevis stor lust inför sitt arbete, men många upplever sig otillräckliga.

– Rapporten visar att en större andel av konstnärerna än befolkningen känner lust till att gå till jobbet vilket nog få anses vara en förklaring till att man ger sig in en så osäker och på många sätt utsatt yrkesroll, säger Ann Larsson, Konstnärsnämndens direktör.

I de öppna svaren påpekar ett mycket stort antal konstnärer att det man upplever som det största arbetsmiljöproblemet inte finns med i undersökningens frågor, nämligen den ekonomiska situationen. De flesta konstnärer upplever en ständigt osäker ekonomisk situationen som leder till stress och psykisk belastning.

– Det här leder i sin tur till mindre moståndskraft i förhållande till andra svårigheter och belastningar i yrket som diskriminering, trakasserier, hot och våld, säger Ann Larsson.

Undersökningen visar bland annat att:

  • Konstnärer som utsätts för hot, våld och trakasserier ofta avstår från sin konstnärliga verksamhet
  • konflikter med kollegor och chefer är vanliga
  • en fjärdedel känner sig diskriminerade
  • bättre fysisk arbetsmiljö för vissa grupper av konstnärer
  • allt flerkonstnärer arbetar fast man är sjuk

Läs mer och ladda ner rapporten från Konstnärsnämndens hemsida.

Konstnärsnämnden främjar konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap och nyskapande kulturell verksamhet genom stipendier, bidrag och internationell samverkan. Konstnärsnämnden bevakar och analyserar de ekonomiska och sociala villkor som är förutsättningen för konstnärers livssituation, verksamhet och utveckling. Konstnärsnämnden är en statlig myndighet under Kulturdepartementet.Dålig arbetsmiljö inom f