Allt fler kommuner satsar på barnfilm

0

Ansökningarna om filmkulturella stöd till barn- och ungdomsverksamhet ökar. Det konstaterar Svenska Filminstitutet, som har tagit fram en handlingsplan för barn och ungdom med målet att öka utbudet av kvalitetsfilm för de yngre målgrupperna.

Totalt fördelade Filminstitutet 2 miljoner kronor för att barn och unga ska få möta ett varierat utbud av film.

 

Under våren har Svenska Filminstitutet tagit emot betydligt fler ansökningar om stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga än tidigare år. Jämfört med förra året är det nästan en dubblering. Ökningen av ansökningar tyder på en medvetenhet i kommunerna om film som en alltmer dominerande kulturform bland unga. Även behovet av fortbildning i film och rörlig bild för lärare är en tydlig trend. Totalt fördelades 1,3 miljoner kronor till 27 projekt i lika många kommuner under våren.

 

Filminstitutet har sedan många år ett stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga, men under det senaste året har en handlingsplan för barn och ungdom, som genomsyrar hela verksamhet på ett nytt sätt, tagits av styrelsen.

– Det är förstås glädjande att vårt arbete för barn och unga har gett resultat. Förutom ansökningarna till stöden som särskilt avser dem kan vi se ett ökat intresse för den unga publiken även bland övriga stöd, säger Anna Serner, vd på Filminstitutet.

 

Bland stöden till lansering av importerad kvalitetsfilm som beviljades i juni fördelades fyra av totalt fem stöd till barnfilmsprojekt, varav två var den animerade franska filmen Ernest & Celestine och den holländska familjefilmen Fidgety Bram.

 

Under den senaste omgången av beviljade stöd till biografer för publikarbete är det flera projekt som inbegriper särskilt arbete riktat gentemot den yngre målgruppen. I Göteborg är fokus extra stort, där två biografer beviljats stöd till projekt som specifikt ska arbeta med att bredda utbudet och nå barn i låg- och mellanstadieålder. På biografen Capitol har man startat en barnfilmsstudio med barn i referensgruppen som både ska arbeta med urval av film och marknadsföring av visningarna.

 

I Filminstitutets handlingsplan för barn och ungdom formuleras följande mål:

1.     Öka antalet svenska barnfilmer

2.     Öka tillgången till ett brett utbud av kvalitetsfilm för barn och unga

3.     Öka barns och ungdomars kunskap om film och rörlig bild

4.     Ge barn och unga möjlighet att själva skapa med rörlig bild

 

Läs handlingsplanen i sin helhet här: http://www.sfi.se/Documents/Övriga%20styrdokument/Handlingsplaner/Handlingsplan%20för%20barn%20och%20ungdom%202012-2014.pdf

Källa:SFI