Årets barnbio 2013

0

Elektra Bio i Västerås har tilldelats det nyinstiftade priset Årets barnbio 2013. Priset, ett resestipendium på 15 000 kronor, delades ut under Malmö Stads prisceremoni på BUFF Filmfestival.

Juryns motivering: ”För en inspirerande och rik verksamhet där små och stora barn uppmärksammas och med öppen famn bjuds in till biografen för att både se och göra egna filmer. En biograf som bjuder in till delaktighet och engagemang och där omtanken om filmkvalitet och barnens bästa alltid hamnar högst!”

Juryn till Årets barnbio 2013 har bestått av Lena Koppel (Sveriges Filmregissörer), Ewa Cederstam (Föreningen Sveriges Filmfotografer), Gunnel Nelzén (Regionala filmresurscentrums samarbetsråd) samt juryordförande Jens Lanestrand (Biografcentralen).

Övriga nominerade biografer var Angereds Bio i Göteborg och Röda Kvarn i Helsingborg. Samtliga biografer erhåller som en påminnelse av äran en plakett att pryda sin biograffoajé med.

Priset delas ut av Biografcentralen i samarbete med BUFF Filmfestival, Sveriges Film Regissörer, Föreningen Sveriges Filmfotografer och Regionala filmresurscentrums samarbetsråd.

Läs mer

Biografcentralen

Källa:SFI