Filmavtalet anmält till EU-kommissionen

0

Det svenska filmavtalet är anmält till EU-kommissionen. Bakom anmälan står Oberoende Filmares Förbund som menar att avtalet är konkurrenshämmande, skriver Dagens Nyheter.

Förbundet pekar på kravet i avtalet där producenten ska vara etablerad. Kravet är att personen ska ha producerat ”antingen minst två långfilmer eller två dramaserier eller en långfilm och en dramaserie”. Det utestänger små filmproducenter från dem som kan söka bidrag för filmproduktion, menar förbundet.

Detta krav och definitionen på en etablerad producent har inte funnits inskrivna i tidigare avtal. Parterna i avtalet säkrar på det här sättet sina egna ekonomiska intressen. Vi anser att det är ett konkurrenshinder, säger OFF:s styrelseordförande Kasper Collin till tidningen.

Källa: TT Spektra