Landstinget satsar mer på filmen – Film Stockholm får utökat uppdrag

0

Från och med 2017 satsar kulturnämnden i Stockholms läns landsting på ett nytt regionalt stöd för kortfilm, dokumentärfilm och filmer i andra format och tekniker om sammanlagt 2 miljoner kronor. Det nya stödet innebär en utökning av uppdraget för Film Stockholm och Filmbasen, länets plattform för filmstöd och talangutveckling.

Film Stockholm och Filmbasen ger redan i dag stöd till filmmakare under 30 år. Det nya stödet är en utökning genom att det kommer att gå till professionella kort- och dokumentärfilmare, oavsett ålder, i Stockholms län.

– Vi är oerhört glada över att landstingets kulturnämnd gör en kraftfull satsning på kort- och dokumentärfilm och nya format och vi är övertygade om att den kommer att utveckla den konstnärliga filmen i länet, säger Joakim Blendulf, chef på Film Stockholm/Filmbasen. Det är tydligt att kulturnämnden ser filmen som ett prioriterat område och vi är glada för det starka förtroende som våra politiker visar vår verksamhet.

Det har länge varit tydligt att det behövs en satsning på rörlig bild i länet. Under 2015 och 2016 genomförde kulturförvaltningen, på uppdrag av kulturnämnden, en utförlig utredning kring rörliga bilder i Stockholms län. Utredningen visade att rörliga bilder som uttrycksmedel blivit en angelägen plattform för majoriteten av medborgarna. Utredningen gjorde det också tydligt att rörligt material är ett viktigt verktyg i länets samhällsutveckling och fungerar som en resurs inom flera sektorer, inte minst vården. Utredningen visade också att nämndens satsning genom Film Stockholm och Filmbasen har gett en stor effekt på filmlivet i Stockholms län – men att det fortfarande finns en del väsentliga områden som behöver stärkas.

Därför gör nämnden en särskild satsning på att stärka länets professionella kort- och dokumentärfilm. Stödet riktas också till filmer i andra format och tekniker. I ett första steg ökas satsningen genom att Film Stockholm under 2017 får ytterligare 1 miljon kronor, alltså totalt 2 miljoner kronor. Ytterligare ökningar av stödet är planerade för kommande budgetår. Under hösten 2016 kommer Film Stockholm att anställa ytterligare en filmkonsulent för produktionsfrågor på Filmbasen.

– Landstingets kulturförvaltning har bland annat uppdraget att värna den konstnärliga utvecklingen i länet och med den nya satsningen främjar vi en stark och hållbar utveckling inom länets filmliv, säger Eva Bergquist, förvaltningschef på Stockholms läns landstings kulturförvaltning.

Det nya stödet finns att söka från och med 2017. Mer information om hur stödet kan sökas kommer under hösten att läggas ut på www.filmbasen.se.