Nu instiftar Stiftelsen Filmstadens Kultur ett stipendium!

0

Stiftelsen Filmstadens Kultur instiftar ett stipendium på 25 000 kr som delas ut till en ung filmskapare från Stockholm. Årets stipendiat presenteras på Filmstadens dag den 25 augusti. Sista ansökningsdag är den 31 maj 2013.

Stiftelsen Filmstadens Kultur i Solna verkar för att levandegöra det filmhistoriska arvet i Filmstaden. I Filmstaden har många av våra allra största filmskapare varit verksamma. Många är de pionjärer som har prövat nya uttryck, metoder och tekniker, och på så sätt bidragit till att flytta fram svensk films positioner. Stiftelsen Filmstadens Kulturs stipendium ska gå till någon som i samma visionära anda tar filmskapandet vidare. Stipendiet ska uppmuntra, stödja och stimulera fortsatt filmskapande.

– Vi har i flera år haft en vision om ett stipendium som tar avstamp i Filmstadens historia och för traditionen vidare. Banbrytande filmskapare som Victor Sjöström och Ingmar Bergman har haft Filmstaden som arbetsplats. Vi vill att vårt stipendium ska uppmuntra nästa generation filmskapare, säger Frida Lindberg, som är tf verksamhetsledare för Stiftelsen Filmstadens Kultur.

Filmskapare under 30 år, boende i Stockholms län, kan söka stipendiet. Ett projekt kan vara i vilket skede som helst vid tiden för ansökan. Stiftelsen Filmstadens Kultur kommer utse en jury med tre medlemmar, som besitter den kompetens som krävs för att utse en värdig stipendiat.