Home Nyheter Ny filmpolitik?

Ny filmpolitik?

0
Ny filmpolitik?
Hur stärker vi produktionen av svensk film i den internationella konkurrensen?

Svensk film skördar internationella framgångar. Samtidigt innebär den globaliserade, teknikutvecklade och digitaliserade samtiden nya utmaningar för filmpolitiken.

Hur stärker vi produktionen av svensk film i den internationella konkurrensen? Vem äger innehållet och vem ansvarar för filmarkiven i framtiden? Har biomomsen fördyrat biobesöken? Hur säkerställer vi principen om en armlängds avstånd? Den statliga filmpolitiken infördes för sex år sedan och behöver utvärderas. Därför vill socialdemokraterna nu se en ny filmpolitisk utredning.

– Det är hög tid för en utvärdering av den nuvarande filmpolitiken. Ska svensk film få en ännu större publik, både runt om i landet och internationellt, krävs en aktiv filmpolitik. De produktionsincitament som den socialdemokratiska regeringen införde förra året var ett bra första steg men vi behöver ytterligare satsningar som främjar svenskt filmskapande. Därtill behövs svar på de frågor som växer i takt med filmmarknadens globalisering och digitalisering. Därför vill vi se en ny filmpolitikutredning som ger skarpa förslag för just det, säger Lawen Redar, gruppledare för Socialdemokraterna i kulturutskottet.

2017 övergick det så kallade filmavtalet till en statlig filmpolitik. Med en filmbransch som efterfrågat en mer aktiv politik på området vill nu socialdemokraterna se en ny filmpolitisk utredning som kan ge förslag på hur svensk film kan växa och nå fler. Socialdemokraterna i riksdagen kommer nu driva frågan om en ny filmpolitisk utredning mot regeringen.

  • – Vi ser stora behov för en viktig bransch, bland annat när det gäller möjligheten att nå en större inhemsk publik och bättre möjligheter att möta de kompetensbehov som den svenska filmbranschen står inför. Det är nu läge att lägga grunden för en ny filmpolitik, säger Lawen Redar.