Regeringen tidigarelägger stödet till digitalisering av biografer

0

I budgetpropositionen som presenterades idag framgår att regeringen skyndar på utbetalningen av stödet till digitalisering av biografer.

– Det här är ett mycket glädjande besked. Digitaliseringen pågår nu i en väldigt snabbt takt och vi stod inför en situation där många biografer som skulle kunnat få stöd helt enkelt hade blivit tvungna att lägga ner i väntan på det, säger Anna Serner, VD Svenska Filminstitutet.

Stödet är en del av de 60 miljoner kronor som regeringen satsar på digitalisering av biografer under perioden 2011-2014. Enligt den ursprungliga planen skulle 15 miljoner ha betalats ut årligen, men nu avsätts 30 miljoner kronor redan under 2013.
 

Källa:SFI