Rekordmånga ansökningar

0
Lynx filmsommarläger på Norrbyskär i Västerbotten. Fotograf/Källa: Lynx Studios. Pressbild från Svenska Filminstitutet.

Svenska Filminstitutet fördelar nu två miljoner kronor till 39 kommuner som vill starta upp och utveckla filmverksamhet för unga. Västerbotten, Västra Götaland och Stockholms län utmärker sig med flest antal satsningar.

– Film kan ge stöd, tröst och vidga vår värld, vilket är särskilt viktigt i dessa märkliga tider. Det är därför fantastiskt att se att filminsatser för barn och unga har fortsatt hög prioritet hos kommunerna, trots den rådande osäkerheten med anledning av covid-19, säger Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet.

Skolbiosatsningar och filmkurser på Kulturskolan står fortsatt för den största delen av ansökningarna. Även bibliotekens filmverksamhet utvecklas mer och mer, och flera söker nu stöd för att bygga upp den.

I vårens sökomgång sticker Västerbotten ut med betydligt fler ansökningar än tidigare år, där fem kommuner beviljas stöd. Lika många kommuner beviljades stöd i Västra Götaland och i Stockholms län beviljades totalt sju ansökningar. 

Det filmkulturella stödet till verksamhet för barn och unga fördelas till kommuner eller verksamhet med kommunal finansiering och kan sökas under tre år. Syftet med stödet är att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser på biograf och till att fördjupa sina kunskaper om rörliga bilder. Totalt fördelas 3,3 miljoner kronor per år, fördelat på två sökomgångar.

Läs mer om stödet här: https://www.filminstitutet.se/filmkulturstod

Klicka här för lista över samtliga beviljade stöd för våren 2020.