Stöd till produktionsbolag

0
Bild: Holger Ellgaard Denna fil har gjorts tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk

Idag sjösätter Filminstitutet ett tillfälligt stöd, riktat till produktionsbolag med kontinuerlig produktion av lång spel- och dokumentärfilm.

Stödet möjliggörs genom en omfördelning av 30 miljoner kronor som ackumulerats från tidigare års oanvända efterhandsstöd. Omfördelningen påverkar inte årets budget för befintliga utvecklings- och produktionsstöd 

– Många av arbetstillfällena i svensk filmbransch utgår från produktionsbolagen, inte minst för frilansare. Det är viktigt att understryka att det vi gör nu är en omfördelning av våra egna medel, men det behövs mer. Vi och svensk filmbransch hoppas förstås på nya medel från regeringen, säger Anna Serner, vd Filminstitutet

Stödet är ett utvecklingsstöd med syfte att bidra till fortsatt utveckling och kontinuitet av värdefull svensk film. Utbetalning av beviljade stöd beräknas ske strax efter midsommar.

Samlingssida för Filminstitutets åtgärder med anledning av covid-19