Se presentationen av Moving Sweden

0

Filmrummet arrangerade den 22 maj ett seminarium om den nya treåriga satsningen Moving Sweden, som är ett stöd för att ge filmare (erfarna eller nya) tillfälle att utmana sitt gestaltande i både form och innehåll – och för att främja kontinuitet för svenska filmskapare.

Bakom Moving Sweden står Svenska Filminstitutet, Sveriges Television, Regionala filmresurscentrum och Filmregion Stockholm-Mälardalen. Här nedan kan du se och höra när Hjalmar Palmgren (produktionsstödschef, Filminstitutet), Christian Wikander (programchef, SVT), Anette Mattsson (VD, Filmregion Stockholm-Mälardalen), Henrik Thorson (Regionala Filmresurscentrums samarbetsråd) och Andra Lasmanis (filmkonsulent för Moving Sweden, Filminstitutet) presentera satsningen.

 

Källa: Svenska Filminstitutet