Home Nyheter Barnens syn på svensk barnfilm

Barnens syn på svensk barnfilm

0

Att svensk barnfilm håller generellt hög kvalitet, att den främsta informationskällan om film är kompisar och att yngre barn föredrar animerade filmer. Det är några av slutsatserna som dras i rapporten Hur ser barn på svensk film? som Filminstitutet låtit ta fram.

Kunskap om barns filmtittande har blivit allt viktigare för filmbranschen. Barn och unga är också prioriterade inom kulturpolitiken. Samtidigt är kunskapen om filmtittandet bland barn begränsad trots att flera av de mest sedda svenska filmerna på bio 2014 var just barnfilmer. Därför har Filminstitutet låtit undersökningsföretaget YouGov undersöka vilka olika motiv att se film som dominerar bland barn i Sverige i dag och hur genomslaget för specifika filmer ser ut bland barn.

Några av resultaten i rapporten:

 

  • Barnen tycker att svensk barnfilm håller hög kvalitet. Som helhet har svensk barnfilm nått ut brett bland barn mellan 6 och 14 år. En övervägande majoritet, 88 procent, har sett åtminstone en av de 18 svenska filmerna som studerats. Men hälften av de svenska filmerna har setts av färre än 10 procent av de tillfrågade.

 

  • Generellt tycker de flesta barnen att det bästa med att se på film är att det är spännande och att de får skratta. Om fler svenska barnfilmer uppfattades som spännande och roliga skulle troligtvis genomslaget för svensk barnfilm öka.

 

  • Utifrån undersökningens resultat har sju olika publikprofiler identifierats som säger något om hur olika barn förhåller sig till film. Dessa profiler kallas Spänning, Skratt, Tårar, Umgänge, Fantasi, Kunskap och Rädsla.

 

  • Fler filmer har setts av de äldre barnen (10-14 år) i högre grad. Bara tre av de svenska filmerna har i högre grad setts av de yngre. Två av dem är animerade. Det finns ett behov av fler filmer för barn mellan 6 och 9 år. Animerade filmer har stor potential att locka denna grupp eftersom de yngre barnen föredrar animerade filmer framför live action-filmer.

 

  • Av de filmer som har setts av färre än tio procent av de tillfrågade har de flesta setts av barn mellan 10 och 14 år i högre grad. Eftersom kompisar utgör den viktigaste informationskällan för denna åldersgrupp bör insatser som riktar sig direkt till denna grupp ha störst effekt. För att nå ut till barn mellan 10 och 14 år krävs innovativ marknadsföring, till exempel med inriktning mot sociala medier.

 

  • Totalt sett är filmens tilltal till olika publikprofiler störst förklaringsfaktor till vilka som har sett filmen för 9 av de 18 svenska filmerna. Ålder har haft en påverkan i 15 fall, kön i ett fall. Barnets konsumtionsmönster har haft en påverkan i fem fall. Hushållets inkomstnivå har bara påverkat i två fall. Barnens regionala hemvist har inte haft någon påverkan för någon av filmerna. Ålder och publikprofiler är därmed de viktigaste parametrarna att förhålla sig till vad gäller positionering av svenska barnfilmer.

Läs rapporten i sin helhet.