Home Nyheter Biostöd till Vilhelmina och en rad andra orter

Biostöd till Vilhelmina och en rad andra orter

0

Nu har första omgången av det nya stödet till utveckling av biografverksamhet på mindre ort delats ut, på totalt drygt 6,5 miljoner kronor. Under hösten kommer ytterligare en stödomgång för de biografer som inte hann söka innan sommaren.

Utvecklingsstödet är ett resultat av regeringens särskilda satsning på 25 miljoner kronor för visning av film i glesbygd och på mindre orter. I Filminstitutets utredning om momshöjningen av biografbiljetter identifierades gruppen ”gröna” biografer på mindre orter bli särskilt ekonomiskt påverkade i och med att momsen höjs från 6 % till 25 % från och med den 1 januari 2017.

Därför fördelas nu utvecklingsstöd till de biografer som kunnat presentera en plan med strategier för att klara omställningen till en ny filmpolitik. Det har inkommit många ambitiösa planer men målsättningarna varierar stort eftersom olika biografer har olika utgångslägen. Satsningarna gäller allt från nya kassasystem med internetbokning till att byta stolar och att genomföra särskilda marknadsföringskampanjer och så vidare.


Se en lista över samtliga biografer som beviljats utvecklingsstöd: http://www.filminstitutet.se/sv/om-oss/press/pressmeddelanden/2016/biografstod/