Debutanter inte önskvärda?

0

Sedan årsskiftet ska produktionsstöd till nya svenska filmer bara gå till etablerade filmmakare. Det är en formulering som får det att krypa i kroppen på Martin Jönsson, krönikör på SVD.

Vid årsskiftet började de nya reglerna för utvecklings- och produktionsstöd gälla. Enligt det kan endast etablerade producenter/produktionsbolag söka stöd. ”Med etablerad producent avses sådan fysisk person som har producerat antingen minst två långfilmer eller två dramaserier eller en långfilm och en dramaserie.”, enligt formuleringen på SFI:s hemsida.

Diskussionen om vilken inriktning för filmstödet som är mest effektiv har varit långvarig, inte minst när det gäller möjligheterna för kvinnliga filmmakare att få en större del av stödet.

Läs Martin Jönssons krönika här: http://www.svd.se/kultur/debutanter-inte-onskvarda_7821746.svd