Home Nyheter Efter digitaliseringen – ny rapport från Filminstitutet

Efter digitaliseringen – ny rapport från Filminstitutet

0

En större del av befolkningen har fått tillgång till nya filmer vid premiär som en följd av digitaliseringen. Barn- och ungdomsfilm liksom film från Europa är också vinnare. En ny rapport från Filminstitutet visar att filmer i de kategorierna har fått större spridning sedan biografmarknaden blev digital.

Under 2012 gick den svenska biografmarknaden från en digitaliseringsgrad på 35 procent vid årets början till 80 procent vid årets slut. I rapporten Efter digitaliseringen – om teknikskiftets effekter på biografmarknad och filmutbud, konstateras att antalet biografföreställningar har ökat kraftigt på många orter. De premiärsatta filmerna har fått bredare spridning tack vare fler digitala kopior. Samtidigt har digitaliseringen lett till färre filmer i nationell distribution.

– Den ökade möjligheten till bredare lanseringar som digitaliseringen medför kan minska utrymmet för nya titlar. Tillsammans med att möjligheterna att visa filmer från tidigare år, som i stor utsträckning finns på 35 mm, är mycket mindre efter digitaliseringen ledde det till att antalet titlar som visades sjönk med 17 procent, säger Johan Fröberg, analyschef på Filminstitutet och en av rapportens författare.

– Så det är dubbelt, det är färre filmer men många av de som finns på repertoaren har nått ut till fler. Det är också glädjande att barn- och ungdomsfilm liksom film från Europa fick ökad spridning. Däremot var utvecklingen sämre för film från andra länder än Europa och USA.

De digitaliserade salongerna har haft bättre tillgång till premiärfilm än tidigare och antalet föreställningar ökade mer för de digitaliserade salongerna än för övriga.

– Att biobesöken ökade i mindre utsträckning än antalet premiärer och föreställningar aktualiserar behovet av nya former för marknadsföring och publikarbete, säger Johan Fröberg.

Vid ett seminarium på måndag under Malmö Filmdagar kommer biografägare att ge sin syn på vilka effekter digitaliseringen har haft hittills.

Rapporten delas ut på måndag på Malmö Filmdagar
Rapporten kommer att delas ut efter Filmrummets seminarium Biografen digital – men sen då? måndagen den 26 augusti på Biograf Spegeln, Stortorget 29 kl 17.15 – 18.00.
Mer om seminariet: www.sfi.se/filmrummet