Filmbranschen kräver nya filmutbildningar

0
Filmbranschen kräver nya filmutbildningar
Filmbranschen kräver nya filmutbildningar

Det finns ingen brist på filmutbildningar i Sverige, ändå är det en akut brist på filmarbetare i Sverige.

– Vi har ingen brist på filmutbildningar i Sverige. Det finns 44 stycken, men problemet är att de inte samverkar med arbetslivet. De utbildar inte till de kunskaperna och färdigheterna som branschen kräver och man blir alltså inte anställningsbar, säger konsulten Charlotte Gimfalk till Kulturnytt i P1. Charlotte var med och startade filmarbetarutbildningen i Trollhättan som är den enda i sitt slag i Sverige.

Filmskolorna inom både grundutbildning och högskola fokuserar traditionellt på konstnärlig gestaltning inom till exempel regi och foto, medan de stora filmproduktionerna idag skriker efter andra yrkeskategorier. Det handlar om mellannivån med bland annat regiassistenter, produktionsledare och platschefer. Administrativ och teknisk personal.