Home Nyheter Filminstitutet lanserar Wild Card

Filminstitutet lanserar Wild Card

0

Under Talangdagarna, som är en del av den pågående Bergmanveckan på Fårö, presenterades idag Svenska Filminstitutets nya satsning Wild Card. Ett utvecklingsstöd som vill möta de allra nyaste filmarna med möjlighet att utveckla en långfilmsidé. De utvalda projekten kommer att tillkännages på årets upplaga av Stockholms filmfestival.

Wild Card är ett utvecklingsstöd till nyexaminerade filmregissörer (examensår 2018) från valfri eftergymnasial filmutbildning. Utvecklingsstödet gäller en skissfilm till en långfilm inom fiktion, eller hybrid med fiktionsfokus. Syftet med det nya stödet är att fånga upp unika filmröster från de olika filmutbildningarna, och att ge de nyexaminerade regissörerna en chans att snabbt komma igång att filma efter sin utbildning.

– Här är en sommarpresent till modiga filmskapare som just tagit examen. Wild Card ger möjlighet att få testa, utforska och filma direkt efter filmskolan. Släng ut dina dämoner, snickra på din långfilmsidé över sommaren och sök Wild Card i september! säger Helen Ahlsson, filmkonsulent för Moving Sweden på Filminstitutet.
Budget och urval

Max tre projekt tilldelas 400 000 kr vardera i utvecklingsstöd. Urvalsgruppen består av Filminstitutets talangansvarige och konsulenterna för fiktion: barn och ungdom, kortfilm, långfilm och Moving Sweden. Vid många ansökningar gör Moving Sweden-konsulenten ett första urval. De utvalda projekten kommer att tillkännages på årets upplaga av Stockholms filmfestival i november.
Ansökan

Wild Card kan initialt sökas av regissören, dock måste producent vara kopplad till projektet för att erhålla stöd. Regissören söker med sin examensfilm samt en Show & Tell (3 min rörligt material) där regissören presenterar sin nya långfilmsidé. Deadline för ansökan är 20 september 2018. Handläggningstiden är åtta veckor.

Mer information

Mer specifika regler och villkor för Wild Card kommer att publiceras den 15 augusti på filminstitutet.se.