Göran du Rées slutar på Filmhögskolan

0

Göran du Rées slutar efter 19 år på Filmhögskolan, nuvarande Akademin Valand. Från den 1 juli 2014 går Göran du Rées, den förste professorn i filmregi i Sverige, i pension efter nästan 20 år av intensivt arbete med att bygga en modern filmskola. Som nybliven civilist ser han nu fram emot att få vara lite mer olydig och busig.

Göran du Rées har en lång karriär som filmregissör, fotograf, klippare och oberoende producent bakom sig. Med filmer som Tältet – Vem tillhör världen? Målaren, S/Y Glädjen och Tag ditt liv har han gjort avtryck i svensk filmhistoria.

Han är starkt filmpolitiskt aktiv och har så varit under hela sin verksamhet. Han har bland annat varit ordförande i Teaterförbundets filmavdelning, vice ordförande i Teaterförbundet och ledamot i Svenska Filminstitutets styrelse. Han var med och startade både FilmCentrum och Folkets Bio och är en outtröttlig debattör vad gäller film- och kulturpolitik.

Göran du Rées var initiativtagare till Filmhögskolan i Göteborg och har varit dess konstnärliga ledare sedan starten. Skolan etablerades 1997 inom ramen för Högskolan för Fotografi och Film och de första studenterna antogs under Görans idé om att skolan inte skulle utbilda ”kanonmat i en mediaarmé utan starka och självständiga samurajer”. Det var ett underdogperspektiv som blev kontroversiellt och omdiskuterat, som utmanade rådande förhållande och begrepp inom den svenska filmen. De flesta av de drygt 50 kandidatstudenterna i filmisk gestaltning som har examinerats under åren är idag verksamma inom filmområdet och flera av dem har redan blivit internationellt uppmärksammande.

– Göran du Rées och skolan han skapade gjorde oss till självständiga regissörer som lärt sig att aldrig be om lov, säger Gabriela Pichler, som examinerades 2008 och fick stor uppmärksamhet med sin långfilmsdebut ”Äta sova dö” 2012. Han är den passionerade visionären som ständigt utmanat och ifrågasatt den svenska filmbranschen och fått rätt.

Sedan 2002 har han varit professor vid filmutbildningen, som idag finns på Akademin Valand.

– Att lämna utbildningen efter 19 år är naturligtvis inte lätt, men jag har lärt mig att en konstnärlig utbildning aldrig kan vara för evigt, säger Göran du Rées. Enligt evolutionsläran måste alltid någonting dö för att något nytt ska kunna födas. Filmhögskolan är historia och jag ser med tillförsikt fram emot hur utbildningen kommer att utvecklas. De lärare som finns där nu kommer att göra ett hängivet arbete och flertalet av dem är också tidigare studenter. Jag går visserligen i pension och lämnar mitt uppdrag på Akademin Valand men jag fortsätter som huvudhandledare för våra två doktorander, Ingela Romare och Patrik Eriksson, som kommer att disputera under 2015. Men som nybliven civilist ser jag också stora möjligheter att bli lite mer olydig och busig, berättar Göran.

Källa: Akademin Valand