Home Nyheter Internationella bidrag till film- och teaterkonstnärer beslutade

Internationella bidrag till film- och teaterkonstnärer beslutade

0

I årets första beslutsomgång för internationella utbyten fördelade Konstnärsnämnden drygt 600 000 kronor till sammanlagt 45 konstnärer inom film- och teaterområdet. Bidragen går till resor till 32 olika länder.

I årets första beslutsomgång för internationella utbyten fördelade Konstnärsnämnden drygt 600 000 kronor till sammanlagt 45 konstnärer inom film- och teaterområdet. Bidragen går till resor till 32 olika länder.
Syftet med bidragen är att möjliggöra internationella samarbeten och resor som festivalbesök, researchresor, fortbildning, workshops, gästspel och kontaktresor som kan ge internationella arbetsmöjligheter och nya kontaktytor.

Inom teaterområdet märktes stort intresse för fortbildning och workshops, att delta på festivaler eller gästspel samt utveckla material till nya föreställningar, som t ex skådespelaren Emelie Strandberg som får bidrag för att resa i Marguerite Duras fotspår i Frankrike.

Många filmare ansöker om bidrag för researchresor inför olika filmprojekt, medverkan i internationella workshops och för resor till olika filmfestivaler. I denna omgång gavs t ex Mattias Lööw bidrag för resa till Indiens största filmfestival dit hans film Den andra sporten är inbjuden för att öppna festivalen.
En del internationella kulturutbyten äger rum i Sverige och 7 sådana utbyten beviljades. Bl. a bjuder dockspelaren Sofia Segrell in Fabrizio Montecchi från Italien för ett samarbete om skuggspelsteater, och regissören Miran Kamala bjuder in 4 skådespelare från Irak för en gemensam workshop.
Resorna och utbytena avser hela 32 olika länder till alla världsdelar utom Oceanien. Även mer ovanliga länder som det inte ansöks så ofta till  finns representerade som t ex Kazakstan, Dubai, Uganda, Iran och Vitryssland. Alla länderna finns inskrivna i bifogade beslutslistor, se nedan.

Läs här vilka som beviljats stöd: (klicka på länkarna)
TEATER – resebidrag och internationella kulturutbyten
FILM – resebidrag och internationella kulturutbyten

Beslut fattas av arbetsgruppen för teater-, film och dans efter delegation från Konstnärsnämndens styrelse.  I beredningen beaktas utöver kvalité, även kriterier som jämställdhet, geografisk och genremässig spridning samt mångfald.
Sammanlagt inkom 183 ansökningar varav 45 fick bifall.

De internationella ansökningarna inom dansområdet behandlas av Konstnärsnämndens Internationella Dansprogrammet.

Internationella utbyten och resebidrag beslutas 4 ggr/år och nästa ansökningsdag är senast den 6 maj 2014.