Malena Janson ny redaktör för Film i skolan

0

Malena Janson är känd som kritiker i bland annat Svenska Dagbladet och Helsingsborgs Dagblad, och har lång och bred erfarenhet när det gäller frågor som rör barn och film. Hon doktorerade 2007 på en avhandling i filmvetenskap om svensk barnfilm – ”Bio för barnens bästa?: Svensk barnfilm som fostran och fritidsnöje under 60 år”.

Malena Janson har bland många andra uppdrag varit anställd på Institutionen för mediestudier (f d Filmvetenskapliga institutionen) som studievägledare, lärare, forskare och webbredaktör, och gästlärare på såväl Stockholms Dramatiska Högskola som Högskolan på Gotland och har suttit i Guldbaggejuryn och i juryn för Nordiska Rådets filmpris.

Hon har haft flera uppdrag för Filminstitutet de senaste åren, till exempel i programgruppen för Unga Cinemateket, som initiativtagare och genomförare av skolbioprojektet ”Chaplin som medmänniska” och som ledamot i referensgruppen för stöd till import och lansering av utländsk kvalitetsfilm.

Malena Janson tillträder den 1 november och efterträder Andreas Hoffsten, som övergår till frilansverksamhet.

Om Film i skolan
Genom verksamheten Film i skolan stödjer Filminstitutet filmpedagogiskt arbete i skolor och kommuner över hela landet. Syftet med arbetet är att stärka barns och ungdomars möjlighet till kvalitativa filmupplevelser, deras möjlighet att fördjupa sina kunskaper om film och att själva uttrycka sig med rörliga bilder.

Källa: SFI