Ny studie: Filmfinansiering i åtta europeiska länder

0

I onsdags inleddes Filminstitutets 50-årfirande i Filmhuset, Stockholm. Dagen till ära diskuterar representanter från flera europeiska filminstitut hur den europeiska filmen står sig och vilka för- och nackdelar som finns med olika filmpolitiska modeller. Allt detta finns sammanställt i en ny studie.

 

Till seminariet ”Hur står sig filmen i Europa” som arrangeras idag under Filminstitutets jubileumsdagar har en jämförelse av det offentliga filmstödet i åtta europeiska länder tagits fram.

Studien fokuserar på stöden till utveckling och produktion i Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Polen, Sverige och Österrike.

Hur ser organisationerna som fördelar stöden ut? Hur stora resurser har de, vilka stödformer finns och hur fattas beslut om stöden? Och hur har utfallet sett ut i form av filmproduktion, biopublik och marknadsandel? Det är några av de frågor som ställs.

 

Studien är gjord av Johan Fröberg, chef för Omvärldsanalys & Statistik på Filminstitutet.

 

Läs hela studien här: http://www.sfi.se/Documents/Omvärldsanalys%20och%20uppföljning/Rapporter%20från%20Filminstitutet/2013/Filmfinansieringsrapport%20.pdf

Källa: SFI