Per-Eriks pris till Tomas Eskilsson på Film i Väst

0

Den första pristagaren av Filmpriset Per-Eriks pris 2012 är Tomas Eskilsson. Tomas är vd på Film i Väst, Sveriges största Regionala resurs- och produktionscentrum för film. Per-Eriks pris består av en hel ren, som levereras till pristagaren färdigt styckad och portionsförpackad.

I sin motivering skriver juryn:

”Jag har under åren lärt känna min förste pristagare väl. Som person vill jag betrakta honom som en stor visionär som utan rädsla för den etablerade filmbranschens reaktioner arbetat målmedvetet för den sin regions filmutveckling. Han har också på ett generöst sätt delat med sig av sina erfarenheter till sina kollegor inom andra filmproduktionscentrum och verkat för en samsyn mellan regionerna i olika frågor som ibland inte varit helt okontroversiella hos filmbranschens olika parter.”

Mitt pris går till Tomas Eskilsson för den framgångsrika utveckling som han drivit inom Film i Väst, där han förvandlat Film i Väst från att arbeta med uppbyggnaden av regionala filmverkstäder till ett av Europas mest framgångsrika produktionscentrum.

Priset delas årligen ut till en person, grupp eller organisation som bidragit till att förändra det svenska filmlandskapet och gjort svensk filmproduktion mera nationell, i ordets bästa bemärkelse.

– Känner mig väldigt rörd. Om vi skulle ha delat ut priset skulle Per-Erik fått det. Det har inte alltid varit självklart med regional film, inte på hemma plan eller nationellt. Det är som Lasse Svanberg, dåförtiden chefredaktör för tidningen Teknik & människa, sa ”ni vandrar på mycket tunn is”. Men den har ännu inte brustit, säger Tomas Eskilsson.

Prisutdelningen skedde i samband med Filmkonvent ’12 den 4:e december i slutet av första konventdagen på Norrbottensteatern, Luleå.

Pristagaren har utsetts av en jury bestående av Per-Erik Svensson, ansvarig för långfilm och tv-drama och Filmpool Nords nuvarande vd Susann Jonsson.

Film i Västs vd Tomas Eskilsson är född i Piteå, men uppvuxen i Helsingborg, Skåne. Han har varit med under de 20 åren som passerat sedan man drog igång Film i Väst verksamhet i liten skala i Alingsås. Grunden för Film i Väst startades när gymnasieläraren Tomas Eskilsson fick ett jobb som utredningssekreterare i dåvarande Älvsborgs läns landsting. Han gjorde en utredning om de nya medier som landstinget ännu inte jobbat med. Utredningen var en startskott för en regional filmsatsning, främst riktad till barn och ungdomar. År 1992 bildades Västernfilm, som snart bytte namn till Film i Väst. Nuförtiden är Film i Väst Sveriges största regionala resurs- och produktionscentrum för film: Kända för att ha samproducerat filmer som ”Dancer in the dark”, ”Fucking Åmål” och nu senast till exempel ­Thomas Vinterbergs nya mästerverk ”Jakten”.

Film i Väst och Filmpool Nord har under lång tid samarbetat, båda är till exempel samproducenter av Jan Troells ”Dom över död man” och Kjell-Åke Anderssons kommande film ”Mig äger ingen”.

I samband med att Per-Erik Svensson lämnade tjänsten som bolagets vd efter 16 år ville.

Filmpool Nords styrelse uppmärksamma hans betydelsefulla insatser för Norrbotten och svensk film. Som tack för insatserna och för att uppmärksamma betydelsen av den regionala dimensionen i svensk filmproduktion beslutade styrelsen att inrätta ett pris, Per-Eriks pris.