Stöd för unga filmare

0

Behöver du låna utrustning eller få support och stöd i ditt filmprojekt, så kan du vända dig till UnCut. Utan krav på kunnande eller resurser tillhandahåller de den teknik som krävs för att du ska kunna producera din film. UnCut ger dig det stöd du behöver för att använda dig av professionell utrustning.

UnCUT – ung filmproduktion riktar sig till dig som ung filmskapare från sexton år och uppåt.
Under 2012 stöttades ca 58 tjejer (45 %) och ca 71 killar (55 %), totalt ca 129 ungdomar, i deras projekt. Projekten involverar ofta fler ungdomar och många ungdomar återkommer eller stannar kvar i nya projekt, vilket inte syns i statistiken. Under 2012 genomfördes ca 83 filmprojekt med stöd av UnCUT.

Läs mer och sök stöd via deras hemsida: http://www.uncutfilm.se/