Locka storfilm till Sverige med skatterabatt?

0

Fler filmer ska spelas in i Sverige. Nu ger regeringen Tillväxtverket i uppdrag att utreda skattelättnader för filminspelningar.

Tidigare i år var Gotlands aktuellt som inspelningsplats för serien Game of thrones, men produktionen ändrade sig och valde Norge istället. Den svenska filmbranschen har länge legat på för att införa så kallade produktionsincitament, alltså skattelättnader, för göra Sverige mer attraktivt för internationella och inhemska filminspelningar.

De flesta europeiska länder har redan sådana system idag, vilket gör att Sverige har svårt att mäta sig i konkurrensen. Det är ovanligt att riktigt stora utländska produktioner förlägger sina inspelningar i Sverige, och inhemska produktionsbolag söker sig ofta utomlands där kostnaderna är lägre.

Vill skapa bättre konkurrensvillkor

Regeringen ger nu Tillväxtverket i uppdrag att utreda hur produktionsincitament skulle kunna se ut i Sverige, något samtliga partier i riksdagen står bakom.

– Filmen som bransch behöver ännu bättre förutsättningar. Därför behöver vi titta på olika vägar och olika alternativ för att skapa bättre konkurrensvillkor, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Ambitionen är att skapa fler arbetstillfällen inom filmindustrin, men också att visa upp Sverige genom filmen.

Utredningen ska vara klar i december 2017.

Källa: SVT