Unga kvinnnor får stöd i sitt filmskapande

0

Genusutbildning av mentorer i Värmland, talangsatsningar i Västra Götaland, filmverkstäder i Blekinge och filmläger i Västernorrland. Filminstitutets aktiva jämställdhetsarbete fortsätter med regionala stöd över hela landet.

Tidigare i höst kom rapporten Inför nästa tagning som bland annat visade behovet av förebilder för unga kvinnor, både för att skaffa sig professionella nätverk och för att slå hål på vissa myter av filmbranschen. Nu får totalt 14 olika projekt runt om i Sverige stöd bl.a. för nätverksbygge, spjutspetssatsningar på nya talanger, växthussatsningar och mentorprogram för att förändra filmvärldens underliggande strukturer. Pengarna delas ut inom ramen för regeringens särskilda stöd till unga kvinnors filmskapande.

– Förhoppningen är att dessa lokala och regionala satsningar ska göra skillnad både idag, nästa år och för framtiden. Det gäller att hitta nya sätt att arbeta som förändrar, säger Per Eriksson, handläggare för stödet på Filminstitutet.

Källa:SFI