Home Nyheter Anna Serner avgår

Anna Serner avgår

0
Anna Serner avgår
Foto: Jessica Scanlon. Pressbild Svenska Filminstitutet.

Under hösten 2021 väljer Anna Serner att, efter tio år som vd för Stiftelsen Svenska Filminstitutet, lämna sin tjänst. Anna Serner har fattat detta beslut på eget initiativ. Styrelsen kommer nu inleda arbetet med att rekrytera en ny vd.

Anna Serner tillträdde som vd den 1 oktober 2011, mitt under brinnande avtalsförhandlingar för vad som skulle bli det sista filmavtalet. Sedan 2017 har Filminstitutet en helt statlig finansieringsform, och har under pandemin haft en central och samlande kraft för fördelning av de statliga krisstöden.

– Under det senaste decenniet har praktiskt taget allt inom filmens värld förändrats, utom det faktum att filmens kraft som kulturuttryck står sig lika stark nu som alltid, säger Anna Serner. Det har varit ett privilegium att få ha detta utvecklande, roliga, viktiga och utmanande jobb att leda en så viktig kulturinstitution. Men jag tycker att maktpositioner ska innehas av olika personer, för att få in nya perspektiv i en organisation och bransch, och jag tycker tiden har kommit att lämna över stafettpinnen till någon annan som får ta filmen in i framtiden, avslutar Anna Serner.

Filminstitutets uppdrag är att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet, verka för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödja produktion, distribution och visning av värdefull film samt representera den svenska filmen internationellt.

– Anna Serner är en stark förändringsledare, som har arbetat mycket med Filminstitutets organisation för att den ska vara rustad att möta framtiden, säger Claes Ånstrand, styrelseordförande för Filminstitutet. Vi i styrelsen kommer att sakna Anna Serners starka engagemang för allt som rör filmen, och jag vill särskilt framhålla det viktiga arbetet hon har gjort för att främja jämställdhet och bredare inkludering i filmvärlden.

Anna Serner kommer vara kvar under uppsägningsperioden, som sträcker sig till och med den 27 oktober 2021.