Home Nyheter Svenska Filminstitutet får ny styrelse 2017

Svenska Filminstitutet får ny styrelse 2017

0

Med anledning av att den nya filmpolitiken träder i kraft vid årsskiftet utser regeringen nya ledamöter till Svenska Filminstitutets styrelse.

Enligt stiftelseförordnande för Svenska Filminstitutet är det styrelsen som leder Filminstitutet och är ansvarig för verksamheten. Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter och varje ledamot utses för en period på tre år med möjlighet till förlängning. Vid årsskiftet upphör uppdragsperioden för flera av styrelsens nuvarande medlemmar.  (Förteckning över nuvarande styrelse finns här.) Styrelsen sammanträder cirka sju gånger per år.
Den av regeringen idag utsedda styrelsen från och med 2017 utgörs av:

Claes Ånstrand, vd LoveOne AB, styrelsens ordförande sedan 2015
Lars Strannegård, rektor och professor vid Handelshögskolan i Stockholm, ledamot sedan 2016
Farnaz Arbabi, konstnärlig ledare Unga Klara, regissör
Per Schlingmann, rådgivare och författare Johanna Koljonen, författare, kulturjournalist och kritiker
Johanna Koljonen, författare, kulturjournalist och kritiker
Roland Esaiasson, fd generaldirektör MTM, Myndigheten för tillgängliga medier
Malin Wahlberg, docent, filmvetenskap, Stockholms universitet
Carina Brorman, konsult
Charlotte Sundåker, affärsutvecklare

En mer utförlig presentation av respektive ledamot kommer att publiceras på filminstitutet.se inom kort.

Den nuvarande styrelsen håller sitt sista möte i december 2016. Den nya styrelsen har sitt första konstituerande möte den 20 januari 2017.

Källa: Svenska Filminstitutet